Výměnný pobyt žáků v německé Bochumi

ISŠ SlavkovAktuálně

Výměnný pobyt žáků v německé Bochumi

Jednou z mnoha akcí projektu Comenius, do kterého je aktivně zapojena i naše škola, byl dubnový pobyt žáků 2. ročníku oboru Hotelnictví v německé Bochumi.

 

 

V rámci projektu Comenius pořádané Evropskou unií se zúčastnili žáci 2. ročníků oboru Hotelnictví naší Integrované střední školy ve Slavkově u Brna výměnného pobytu v německé Bochumi ve dnech 19.- 22. 4. 2010. Cílem pobytu bylo poznání života spolužáků v cizím státě, srovnání podmínek a systému školního vzdělávání, schopnost uplatnit své jazykové dovednosti přímo v praxi. Žáci byli ubytováni v rodinách, kde měli možnost poznat  způsob života,  zvyklosti lidí žijících tisíc kilometrů od nás a navázali nová přátelství. Každý den probíhaly společné akce žáků návštěvami stadionu Schalke, Hornického muzea, prohlídkou školy Ericha Kästnera v Bochumi, procházkou centrem města, při které žáci obdivovali historické budovy, architekturu, spousty památných soch. Vyvrcholením pobytu byla účast na muzikálu Starlight Express v bochumském divadle. Představení se odehrávalo na kolečkových bruslích na motivy moderní popové hudby propojené s prvky tance a baletu. Bylo to velmi podmanivé představení ojedinělé v celé Evropě. Žáci si odnesli velmi hluboké dojmy a také nezapomenutelné vzpomínky. Spolupráce pokračuje dále formou e-mailových zpráv mezi našimi žáky a žáky bochumské školy.Výměnný pobyt byl samotnými účastníky hodnocen jako velmi přínosný a to z hlediska nově nabytých zkušeností a informací, procvičení se v cizím jazyce a hlavně byl velkou motivací pro další studium cizích jazyků.
Žáky bochumské školy uvítáme na půdě naší školy v měsíci červnu.

Mgr. Dana Mihálová

 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.