Kroužky

Všechny uvedené kroužky jsou na škole organizovány v rámci projektu iKAP JMK II

Složitá obsluha

Vedoucí kroužku: Ing. Zuzana Mrázová

V rámci kroužku si žáci prohlubují a prakticky zkouší činnosti související se složitou obsluhou.

Např:

  • Příprava ovoce před hostem
  • Míchání předkrmových salátů před hostem
  • Servis nápojů (otevírání sektů a vína)
  • Vykošťování pstruha před hostem a mnoho dalších
Image

Dorty

Vedoucí kroužku: Lucie Hromková

V rámci kroužku se žáci učí různé techniky a varianty výroby a zdobení dortů. Za použití netradičních surovin si každý žák navrhne a vyrobí vlastní dort.

Specifický výrobek

Vedoucí kroužku: Lenka Hladká

Kroužek je určen pro žáky 3. ročníku oboru cukrář. Žáci si mohou vyzkoušet postup návrhu a výroby specifického výrobku a získat tak inspiraci pro závěrečné zkoušky.

Senzorické hodnocení potravin

Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Lenka Svobodová

Žáci v kroužku degustují potraviny, učí se je vnímat všemi smysly a hodnotit jejich složení. Jednotlivé části kroužku jsou tematicky zaměřené na určitý druh potraviny např. ovoce, zelenina, sýry, mléko, čokoláda …. Snažíme se vybírat méně známe typy potravin, tak aby si žáci rozšířili vědomosti a ochutnali novinky na našem trhu. Žáci se také učí srovnat kvalitu a cenu jednotlivých výrobků nebo potravin.

Středomořská kuchyně a ryby

Vedoucí kroužku: Petr Šlouf

Žáci se v kroužku seznamují s technikami zpracování a použití mořských plodů a ryb se zaměřením na zpracování čerstvých surovin. Zejména u ryb na zpracování celého kusu. Učí se využití a použití těchto surovin, od prvotního zpracování až po finální úpravu. Jak s žáky říkáme - podnikáme výlety pod hladinu.