Maturity

V rámci maturity budeš skládat společnou a profilovou část. Ve společné části to bude didaktický test z českého jazyka a literatury a také didaktický test z matematiky či cizího jazyka – podle toho, co si vybereš.

Společná část


Český jazyk

  Didaktický test
  Hodnocení: uspěl/neuspěl

  Matematika / Cizí jazyk

  Didaktický test
  Hodnocení: uspěl/neuspěl

   Důležité termíny


   Studijní volno je ve dnech 2. 5. 2022 až 15. 5. 2022 mimo dnů didaktických testů společné části MZ a dnů písemných a praktických zkoušek profilové části. Délka studijního volna je nejméně 5 dnů, které nemusí souvisle navazovat. Volné dny přesahující stanovených 5 dnů jsou konzultační dny.

   Přihláška k maturitě

   Přihlášení žáků k MZ 2022 a volba předmětů
   1. 12. 2021

   Odevzdání vlastního seznamu literárních děl
   31. 3. 2021

   Řádné termíny

   Písemné zkoušky společné části dle JZZ
   od 7. 4. 2022 do 8. 4. 2022

   Didaktické testy společné části
   od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

   Praktická zkouška z odborných předmětů - PO
   od 6. 5. 2022 do 6. 5. 2022

   Ústní zkoušky profilová i společná část - PO
   od 23. 5. 2022 do 27. 5. 2022

   Ústní zkoušky profilová i společná část - HT
   od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022

   Další důležité termíny

   Zveřejnění školního seznamu literárních děl k MZ 2022
   30. 9. 2021

   Zveřejnění témat pro ústní část společné a profilové MZ 2022 – HT, PO
   30. 9. 2021

   Přihlas se k maturitě

   Pro to, abys mohl/a jít k maturitě, musíš udělat následující:

   • podat řediteli školy do 25. 11. 2021 (pro jarní zkušební období) či do 25. 6. 2022 (pro podzimní zkušební období) přihlášku k maturitě
   • úspěšně ukončit studium daného ročníku

   Jestli žádáš o uzpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek ze školní poradny.

   Stáhni si přihlášku

   Profilová část


   Termíny profilové části detailně

   Praktická zkouška z odborných předmětů - PO

   6. 5. 2022

   pátek

   6. 5. 2022

   pátek

   Ústní zkoušky (profilová i společná část - PO

   23. 5. 2022

   pondělí

   27. 5. 2022

   pátek

   Ústní zkoušky (profilová i společná část - HT

   16. 5. 2022

   pondělí

   20. 5. 2022

   pátek

   Potřebuješ poradit?

   Neváhej se zeptat.
   Zeptej se učitele