Přijímací řízení


Termín podání přihlášky

1. března 2023

  Řádné termíny zkoušky

  1. termín:  čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín:  pátek 14. dubna 2023

   Náhradní termíny zkoušky

    1. termín: středa 10. května 2023
    2. termín: čtvrtek 11. května 2023

    Název oboru
    Kód oboru
    Forma studia
    Délka studia
    Způsob ukončení
    Počet přijímaných žáků
    Přijímací zkoušky
    Potvrzení lékaře
    Kritéria přijetí
    Veřejnosprávní činnost
    68-43-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    15
    Hotelnictví
    65-42-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    60
    Cukrář
    29-54-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    24
    Kuchař-číšník
    65-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    60
    Mechanik opravář motorových vozidel
    23-68-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    60
    Truhlář
    33-56-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    30
    Kuchař-číšník (zkrácené studium)
    65-51-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    24
    Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)
    23-68-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    24
    Truhlář (zkrácené studium)
    33-56-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    24
    Podnikání (nástavba)
    64-41-L/51
    denní
    2
    maturitní zkouška
    30
     

    Skládáš přijímačky?


     

    Maturitní obory

    Jestli jdeš na maturitní obor, pak tě čeká absolvování jednotné přijímací zkoušky ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

    Učební obory

    Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky nemusíš obávat. Budeme se ale dívat na tvé studijní výsledky a jiná kritéria.

    Nástavbové obory

    Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitním oboru. Čeká tě jednotná zkouška ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

    Jaké kroky tě čekají


    • Podej přihlášku

     Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

    • Přijď na přijímací zkoušku

     Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

    • Zveřejnění výsledků

     Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 2. května 2023. Uchazeči učebních oborů budou své výsledky znát již 24. dubna 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

    • Odevzdej Zápisový lístek

     Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

    Jak podat přihlášku


    Adresa po zaslání přihlášky a odevzdání zápisového lístku

    Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
    Tyršova 479
    684 01 Slavkov u Brna


    Potřebuješ se na něco zeptat?

    544 221 581
    544 221 532

    info@iss-slavkov.eu    Už víš, který obor si vybrat?

    Najdi si ten svůj.
    Vyber si svůj obor