Přijímací řízení


Termín podání přihlášky

1. - 20. února 2024

video návod na podání přihlášky
zde

  Řádné termíny zkoušky

  1. termín:  pátek 12. dubna 2024
  2. termín:  pondělí 15. dubna 2024

   Náhradní termíny zkoušky

    1. termín: pondělí 29. dubna 2024
    2. termín: úterý 30. dubna 2024

    Název oboru
    Kód oboru
    Forma studia
    Délka studia
    Způsob ukončení
    Počet přijímaných žáků
    Jednotné přijímací zkoušky
    Potvrzení lékaře
    Kritéria přijetí
    Veřejnosprávní činnost
    68-43-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    30
    Hotelnictví
    65-42-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    60
    Cukrář
    29-54-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    24
    Kuchař-číšník
    65-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    34
    Mechanik opravář motorových vozidel
    23-68-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    46
    Truhlář
    33-56-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    22
    Kuchař-číšník (zkrácené studium)
    65-51-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    0
    PDF
    Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)
    23-68-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    0
    PDF
    Truhlář (zkrácené studium)
    33-56-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    0
    PDF
    Podnikání (nástavba)
    64-41-L/51
    denní
    2
    maturitní zkouška
    30
     

    Skládáš přijímačky?


     

    Maturitní obory

    Jestli jdeš na maturitní obor, pak tě čeká absolvování jednotné přijímací zkoušky ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

    Učební obory

    Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky nemusíš obávat. Budeme se ale dívat na tvé studijní výsledky a jiná kritéria.

    Nástavbové obory

    Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitním oboru. Čeká tě jednotná zkouška ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

    Jaké kroky tě čekají


    • Podej přihlášku

     V termínu od 1. do 20. února musíš podat přihlášku ke studiu. Pro první kolo můžeš využít až tři přihlášky v pořadí dle priority pro přijetí. Na výběr máš tři různé způsoby a to: elektronicky, podáním výpisu vytištěného z online systému, anebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Jednoznačně nejvýhodnější je první možnost - elektronicky. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

    • Přijď na přijímací zkoušku

     Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 12. dubna nebo 15. dubna 2024. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

    • Zveřejnění výsledků

     Výsledky přijímacího řízení se dozvíš 15. května 2024. Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE i v informačním systému. Písemná rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu již nebudou zasílána.

    • Zápisový lístek je zrušen

     Zápisový lístek se již neodevzdává. Systém ti automaticky vygeneruje školu, na kterou jsi přijat. Záležet bude na tvých výsledcích, které jsi dosáhl v přijímacím řízení a tvých preferencích jednotlivých škol. Pokud to nevyšlo nevadí, stejný postup platí i pro druhé kolo přijímacího řízení.

    Kde získáš další informace?


    Adresa školy

    Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
    Tyršova 479
    684 01 Slavkov u Brna


    Potřebuješ se na něco zeptat?

    544 221 581
    544 221 532

    info@iss-slavkov.eu    Už víš, který obor si vybrat?

    Najdi si ten svůj.
    Vyber si svůj obor