Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

legnerj Aktuality o studiu

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 8. 6. 2022 (ukončení přihlášek dne 13. 6. 2022, zveřejnění výsledků dne 21. 6. 2022) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

legnerj Aktuality o studiu

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 19. 5. 2022 (ukončení přihlášek dne 19. 5. 2022, zveřejnění výsledků dne 27. 5. 2022) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném …

Hovorové hodiny – duben 2022

legnerj Aktuality o studiu

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, že termín hovorových hodin – třídních schůzek je stanoven na: úterý 12. 4. 2022 od 16.00 do 17:30 hod.