Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

legnerj Aktuality o studiu

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 26. 5. 2023 (ukončení přihlášek dne 26. 5. 2023, zveřejnění výsledků dne 29. 5. 2023) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném …

Hovorové hodiny – duben 2023

legnerj Aktuality o studiu

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, že termín hovorových hodin – třídních schůzek je stanoven na: čtvrtek 13. 4. 2023 od 15.00 do 17:00 hod.