Školní poradenské pracoviště

Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem, nebo prostě potřebuješ pomoct, jsme tu pro tebe.

Mgr. Anna Spáčilová

výchovný poradce

544 221 581 
spacilova@iss-slavkov.eu
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Vyhledávám a provádím orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Připravuji návrhy na další péči o tyto žáky
 • Poskytuji metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy
 • Spolupracuji s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků;
 • Zprostředkovávám informace o činnosti školy, školských poradenských a poradenských zařízeních o jejich zaměřeních, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Podílím se na řešení problémů rodina - žák – škola

Mgr. Iva Boková

školní metodik prevence

544 221 581 
bokova@iss-slavkov.eu
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Připravuji Školní preventivní strategii
 • Koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají

Ing. Lenka Stránská

kariérový poradce

544221581/169
stranska@iss-slavkov.eu
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • ….a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Informace o chodu a působnosti pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat žáků. Pracoviště poskytuje prostor, rady, konzultace, rozhovory se žáky, jejich zákonnými zástupci i pedagogy. Má pomoci žákům s problémy ve vzdělávání, s vyhledáváním možností dalšího studia, se zařazením do pracovního procesu, s vylepšením vztahů v rodině i ve třídním kolektivu a k celkově pohodovému klimatu ve škole. Protože přibývá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi, školní poradenské pracoviště bude vyhledávat takové žáky a problémy s nimi řešit.

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí

 

Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz