Srdíčkové dny

Srdíčkové dny 2024

legnerjAkce školy, Aktuálně

V týdnu od 15. 4. do 19. 4.2024 proběhla charitativní akce „Srdíčkové dny“, které se jako každý rok zúčastnili studenti z domova mládeže. Tentokrát se do ulic vypravilo šest studentů z prvních ročníků naší školy. Vytvořili tři dvojice a vyzbrojeni dobrou náladou vyrazili nabízet upomínkové předměty občanům našeho města. I když se nám dobré počasí letos vyhýbalo, přesto se dětem podařilo společnosti Život dětem přispět finanční částkou. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. S důvěrou se na tuto organizaci mohou obrátit rodiče nemocných dětí do 18 let na pomoc s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů, popř. nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístroje a dalšího potřebného vybavení pro oddělení, která pečují o nemocné děti, ale také dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy a mnoho dalších. Všem, kteří přispěli, patří náš dík.

žáci Domova mládeže při ISŠ