Truhlář

ISŠ SlavkovAktuálně

33-56-H/01 Truhlář

pracoviště Rousínov, Tyršova 16 – zajišťuje praktické vyučování
pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479 – zajišťuje teoretické vyučování

    
   
 • 3letý učební obor ukončený výučním listem
 • výuka probíhá podle ŠVP Truhlář a dělí se na:
  – Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství
  – Truhlář pro umělecké truhlářství
 • ŠVP se liší především náplní odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku
 • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků uplatňujících se především v profesi truhlář. Výuka je orientována k získávání kvalifikace pro výkon souboru pracovních činností, včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků
 • absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, podlahovin apod., rovněž i provádění oprav a renovací. Kromě toho ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků a v oblasti prodeje a logistiky. Jeho praktické řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi
 • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.
 • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy
 • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem

{imageshow sl=5 sc=10 w=500 h=350 /}