Podnikání

ISŠ SlavkovAktuálně

64-41-L/51 Podnikání

  • 2leté nástavbové studium ukončené maturitou
  • jedná se o „všeobecné“ nástavbové studium, přijetí je podmíněno úspěšným ukončením učebního oboru a získáním výučního listu v jakémkoli oboru
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro řídící činnost ve svém oboru v pozici zaměstnance i podnikatele
  • absolvent se během studia seznámi především s oblastí ekonomiky a řízení podniku. Těžištěm výuky odborných předmětů je financování podniků, daňová soustava, marketink a management, účetnictví, právo, korespondence, informační a komunikační technologie, psychologie a výuka cizích jazyků
  • absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem