Mechanik opravář motorových vozidel

ISŠ SlavkovAktuálně

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 
 
 
 
 
 
 
 • 3letý učební obor ukončený výučním listem
 • výuka probíhá podle ŠVP a dělí se na:
  – Automechanik
  – Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje
 • ŠVP se liší především náplní odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku 
 • obor je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast autoopravárenství. Absolventi získají vědomosti a rukodělné dovednosti z oprav automobilů a autodiagnostiky
 • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz řidičského oprávnění skupiny B, C a E, kurz zaškolení sváření plamenem, kurz svařování tavící elektrodou, nebo řidičské oprávnění skupiny T
 • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.
 • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem