Kuchař – číšník

ISŠ SlavkovAktuálně

65-51-H/01 Kuchař – číšník

    
  • 3letý učební obor ukončený výučním listem
  • výuka probíhá podle ŠVP Kuchař-číšník
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků pro oblast restauračních zařízení a služeb veřejného stravování
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz studené kuchyně, barmanský kurz, sommeliérský kurz, kurz přípravy kávy, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny
  • součástí odborného výcviku je i praxe v restauračních provozech
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem