Hotelnictví

ISŠ SlavkovAktuálně

65-42-M/01 Hotelnictví

    
  • 4letý studijní obor ukončený maturitní zkouškou
  • výuka probíhá podle ŠVP Hotelnictví a turismus
  • obor je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelového průmyslu, informačních  a dalších služeb cestovního ruchu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelu, cestovní kanceláře či agntuře, informačním středisku, v průvodcovských službách, a to jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele
  • součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá na reálných pracovištích přímo v hotelích, cestovních kancelářích, lázeňských, stravovacích i ubytovacích provozech nebo průvodcovských
  • absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ
  • obor je určen pro žáky s dobrým zdravotním stavem, bez poruch pohybového aparátu, alergií, bez chorob provázených záchvatovými stavy, bez poruch chuti, sluchu a čichu

{imageshow sl=4 sc=9 w=500 h=750 /}