Projekt Comenius 2010-2012 – závěrečné zhodnocení

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt Comenius 2010-2012 – závěrečné zhodnocení

Rousínovské pracoviště naší školy se stalo v letech 2010 – 2012 garantem projektu Comenius, mezinárodního projektu středních škol podporovaného a financovaného Evropskou unií. S jednotlivými akcemi a aktivitami, které se v průběhu těchto dvou let udály, se můžete seznámit v jejich celkovém zhodnocení.

 


 

Mezinárodní konference Rybnik (PL) – listopad 2010

Naší startovací aktivitou byla mezinárodní konference v polském městě Rybnik. Ve dnech 19. – 21. 11. 2010 jsme se zde za účasti zástupců sedmi evropských škol seznámili s plány a cíli zúčastněných stran, navázali cenná přátelství s PL a DE a naplánovali společné aktivity. Z ostatních partnerů, uvedených ve schválené grantové žádosti, s námi měli zájem spolupracovat pouze Francie a Turecko. Zpočátku komunikace s Francií vázla, po roce jsme se začali s oběma partnery domlouvat, avšak ve finále k žákovským výměnám z důvodů časových, organizačních u nás i ve Francii, dočerpání financí a naplnění počtu mobilit  nedošlo.
Naši stranu zastupovali: Mgr. Jaroslav Světlík, Mgr. Zdeňka Lešková, Ing. Bc. Oskar Kraváček.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Výměnný pobyt studentů Rousínov – Rybnik (PL) – duben 2011

Přípravná fáze na výjezd do Polska:
Shromažďování materiálů a informací o Polsku, výukové programy reálií, jazyková  výuka zaměřená na komunikační anglický jazyk, projektová výuka na téma historie Židů, vyhledávání informací v odborné literatuře, spolupráce s místním kronikářem a radnicí, navazování kontaktů mezi určenými česko-polskými dvojicemi prostřednictvím elektronické korespondence.

Výměnný pobyt našich studentů v polském městě Rybnik 5. – 8. 4. 2011:
Program byl zaměřen tematicky – po stopách židovské kultury:
Rybnik – týmová práce, hledání a fotografování současných lokalit ve městě, totožných s místy původních židovských objektů, jež měli studenti k dispozici v podobě dobových fotografií.
Krakov – skupinová práce, židovská čtvrť Kazimierz.
Osvětim – společná návštěva koncentračního tábora.
Aktivity a výstupy: Workshop formou powerpointové prezentace – týmová práce na velmi dobré úrovni.
Účastníci: 6 hochů a 2 pedagogové – Ing. Bc. Oskar Kraváček a Mgr. Zdeňka Lešková.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Výměnný pobyt studentů Rybnik (PL) – Rousínov – květen 2011

Příprava na příjem skupiny z Polska:
Organizační schůzky s žáky, spolupráce s rodiči, radnicí, židovskou obcí.
Práce na výstupu: Kresba obrazů podle fotografií z Krakova a Rybnika.

Pobyt polské skupiny v Rousínově 3. – 6. 5. 2011:
Program – po stopách židovské kultury v našem regionu – židovský hřbitov v Rousínově, bývalé židovské město se synagogou, promítání filmu s výkladem místního kronikáře, společná návštěva židovského města v Třebíči.
Aktivity a výstupy: Společná výroba stoliček dárků pro naše hosty.

Fotogalerii výroby stoliček – výstupu projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Výstava s vernisáží kreseb a fotografií našich zúčastněných žáků na Staré radnici v Rousínově 8. 6. 2011 – výstup projektu

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

 

 

 

 

 

Výměnný pobyt studentů Rousínov – Bochum (DE) – červen 2011

Příprava na výměnný pobyt v německé Bochumi:
Spolupráce s rodiči, aktivní účast žáků, první navazování kontaktů mezi česko-německými dvojicemi prostřednictvím elektronické korespondence, výukové programy zaměřené na komunikační německý jazyk, reálie SRN a města Bochumi, práce s internetem.

Výměnný pobyt v Bochumi – 27. 6. – 30. 6. 2011:
Program byl zaměřen opět tematicky, a tentokrát i  sportovně: Bochumská novodobá synagoga, projekt „Stolpersteine in Bochum“.
Sportovní workshop – nová atraktivní disciplína waveboard, powerpointová prezentace.
Účastníci: 6 hochů, 1 dívka a 2 pedagogové: Jiří Škodák, Mgr. Zdeňka Lešková

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Zahájení 2. etapy kreseb a  maleb našich uměleckých truhlářů se zaměřením na pobyt v Krakově a Bochumi – září 2011.

 

Výměnný pobyt studentů Bochum (DE) – Rousínov – říjen 2011.

Příprava na příjem přátel z Bochumi:
Obvyklým způsobem s aktivním nasazením našich studentů.
Nácvik zdravice v německém jazyce na přání německých partnerů k jejich školnímu jubileu za účasti všech devíti účastníků.
Výstup – krátké video, jež zhlédla dne 14. 10. 2011 široká veřejnost na Erich Kästner-Schule v Bochumi.

Pobyt německé skupiny v Rousínově  17. 10. – 20. 10. 2011:
Program zaměřený tematicky (evropská kultura) – „Německý jazykový ostrov“ v okolí Rousínova – muzeum Rostěnice, bývalé německé obce, dochovalá architektura – Sölderhäuser a kulturní památky Kroměříže. Kromě těchto společných výletů se naši studenti se svými rodiči jako výteční hostitelé podíleli v rámci volnočasových aktivit na výletech a aktivitách ve svých regionech a  obohatili své německé hosty o zajímavé interkulturní zážitky.
Aktivity a výstupy: Workshop – diskuze o zážitcích z výletů, dále společná výroba  rámečků v dílnách školy za asistence našich hochů – účastníků projektu, zkompletování obrazů se společnou fotografií z jazykového ostrůvku s názvem „Artwork of friendship – Bochum and Rousínov“.

Fotogalerii výroby rámečků – výstupu projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Mezinárodní konference Adana (TR) – listopad 2011

Cíl – zhodnocení aktivit  v rámci spolupráce za období září 2010 – říjen 2011, prezentace nejzdařilejších výstupů.
Krásné interkulturní poznatky, předávání zkušeností, společné plánování dalších aktivit pro 2. ročník Comenia.
Účastníci: Ing. Bc. Oskar Kraváček, Mgr. Zdeňka Lešková.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Mezinárodní konference Bochum (DE) – leden 2012

Kromě polských zástupců se zúčastnili všichni partneři.
Program – zpětné ohlédnutí, naplánování posledních výměn a aktivit na období 2012 – 2014.

 

2. výstava kreseb a maleb spojená s prezentací kalendáře – shrnujícího výstupu, jež zachycuje kulturní památky z Krakova, Rybnika a Bochumi – červen 2012

Fotogalerii kalendáře – výstupu projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

 

Program Comenius hodnotíme velmi pozitivně. Průběh všech aktivit a mobilit byl bezproblémový. Velmi oceňujeme přístup hostitelských rodin našich i zahraničních.

Ing. Bc. Oskar Kraváček