Projekt Comenius – partnerství škol 2012-2014 – zahájení

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt Comenius – partnerství škol 2012-2014 – zahájení

Žáci naší školy jsou vzděláváni a vychováváni pro oblast služeb v hotelnictví, gastrooborech a podnikání a znalost dalších jazyků je velmi potřebná z hlediska možnosti uplatnění na pracovním trhu zemí EU. To je důvodem zapojení školy do mezinárodního projektu Comenius – partnerství škol.

 

Škola v tomto projektu obdrží 20 000 €. Prostřednictvím výměnných pobytů do zahraničí si žáci budou ověřovat své znalosti získané v jazykových hodinách. Finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit projektu, a to zejména na uspořádání tzv. Comenius campů ve čtyřech zemích (Švýcarsko, Anglie, Česká republika, Turecko), kde  se budou jednotlivé skupinky žáků a pedagogů zabývat aktuálními tématy dané země souvisejícími s lidskými právy a jejich dodržováním (OSN a lidská práva, lidská práva ve vztahu k postiženým osobám, lidská práva etnických skupin). Integrovaná střední škola předpokládá uspořádání Comenius campu pro ostatní partnery na podzim roku 2013 se zaměřením na lidská práva etnických menšin – romskou problematiku.