Prezentace ISŠ na veletrhu SALIMA

ISŠ SlavkovAktuálně

Prezentace ISŠ na veletrhu SALIMA

Dne 17. února 2016 se žáci a učitelky oboru hotelnictví zúčastnili 30. ročníku veletrhu SALIMA,  připravili občerstvení pro  Jihomoravský kraj a žáci předvedli, jak umí flambovat. Měli jsme vzácnou příležitost setkat se s ministrem zemědělství M. Jurečkem a ve volných chvílích jsme se seznámili s nabídkou vystavovatelů, kteří reprezentovali regionální potraviny, malé pivovary nebo mezinárodní firmy, a rozšířili jsme si tak obzory
a vědomosti týkající se našich oborů.

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ