Sapere a Tuta Vita Vitae 2016

ISŠ SlavkovAktuálně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v letošním roce vyhlásilo již šestý ročník soutěže SAPERE – vědět jak žít. Cílem soutěže je vzbudit zájem u žáků o zdravý životní styl a zdravou výživu.


Naše škola se této soutěže již tradičně účastní, v letošním ročníku se zúčastnilo 100 žáků a tři nejlepší (Dundáček D., Winter D. a Ondráčková L.) reprezentovali školu v okresním kole, ve kterém jsme se umístili na druhém místě.
V letošním roce poprvé navázalo MŠMT ČR na soutěž  SAPERE další soutěží s názvem „Tuta Via Vitae“, která je zaměřená na šest základních okruhů týkajících se témat požární, bezpečnostní, občanská, zdravotní, pojistná a právní gramotnost žáků. I v této soutěži se naši žáci umístili v okresním kole na krásném druhém místě v podobné sestavě (Dundáček D., Winter D. a Hauserová B.) Osobní záštitu nad 6. ročníkem soutěže převzal ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a náměstek MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Více informací o těchto soutěžích je možné najít na stránkách: http://www.tutaviavitae.cz a http://www.saperesoutez.cz

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ