Návštěva z Gruzie

ISŠ SlavkovAktuálně

Návštěva z Gruzie

Naši prezentaci v OC Olympia navštívil náměstek ministra práce, zdraví a sociálních věcí Gruzie – pan Zaza Sapromadze a ředitel sekce rozvojových projektů téhož ministerstva – pan Nikoloz Chanadiri. Tuto vzácnou návštěvu provázel náměstek MPSV Ing. Jan Marek.  Všichni přítomní byli velmi příjemně překvapeni moderní formou prezentace odborného školství a jak se vyjádřili, bylo to pro ně velmi inspirativní.