Návštěva DD LILA v Otnicích

ISŠ SlavkovAktuálně

Koncem měsíce dubna jsme navštívili dětský domov Lila Otnice. Jezdíme tam s žáky ubytovanými na našem domově každý měsíc a dětem vždy přivezeme mnoho dárečků a sladkostí.


Když jsme tam byli naposledy, naši žáci z oboru kuchař-číšník napekli spoustu perníčků a i naši pedagogové přispěli dětem nějakou drobností. Vždy, když tam přijedeme, mají děti radost a hned nás objímají a usmívají se. Děti si rádi hrají s míčkem, kreslí si a hrají pantomimu. Pokud je pěkné počasí, chodíme s dětmi na prolézačky a houpačky. Jezdíme tam rádi, už se těšíme na další návštěvu.

D. Trutmanová, K. Topínková, V. Kašparová, DM při ISŠ