Modernizace oboru automechanik trochu jinak

ISŠ SlavkovAktuálně

 


 

Na sklonku roku 2014 byly přípravné práce hotové a my jsme podali dva projekty – zateplení haly a dílen automechaniků a zateplení pavilonu, šaten, bytu školníka a tělocvičny – do 50. výzvy Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. V prvním případě jsme byli úspěšní. Projekt měl celkový rozpočet 7 760 054.- Kč, z toho  4 055 892.- bylo čerpáno z OPŽP, na projektu se spolupodílel náš zřizovatel – Jihomoravský kraj částkou 2 920 000.- Kč a z vlastního fondu investic škola přispěla 784 162.- Kč. Po dvouletých přípravách je projekt ukončen, stavební práce byly realizovány do 29. 6. 2015 a celkově byl projekt ukončen k 31. 8. 2015. Škola tak dosáhla nejen větší úspory ve vytápění těchto prostor, ale žáci i učitelé oboru automechanik pracují v areálu odpovídajícím současným standardům.

Mgr. Vladislava Kulhánková, ISŠ