Kuchař – číšník (zkrácené studium)

ISŠ SlavkovAktuálně

65-51-H/01 Kuchař – číšník (zkrácené studium)

pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Kuchař-číšník – zkrácené studium

 • 1letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
 • určeno pro uchazeče s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo středním vzdělánim s výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělávání, kteří mají zájem rozšířit si své vzdělání o další nový obor
 • studium je denní
  • výuka probíhá podle ŠVP Kuchař-číšník – zkrácené studium
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků pro oblast restauračních zařízení a služeb veřejného stravování
  • v odborném výcviku žáci získávají odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání profesionálních činností v gastronomickém provozu
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz studené kuchyně, barmanský kurz, sommeliérský kurz, kurz přípravy kávy, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny
 • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole
 • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem

 
Učební plán dle ŠVP Kuchař – číšník – zkrácené studium
 
P.č.
Předmět
Zkr.
1. r.
Celkem
 
Všeobecně vzdělávací přeměty
 
 
 
1
Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
AJ/NJ
0,5
0,5
2
Tělesná výchova
TEV
1
1
3
Informační a komunikační technologie
ITE
0,5
0,5
 
Odborné přeměty
 
 
 
10
Základy ekonomiky
ZEKO
1
1
11
Technologie přípravy pokrmů
TPP
5
5
12
Potraviny a výživa
POV
4
4
13
Stolničení
STO
5
5
16
Administrativa a komunikace ve službách
AKS
0,5
0,5
17
Odborný výcvik
OV
17,5
17,5