Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)

ISŠ SlavkovAktuálně

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)

pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Automechanik – zkrácené studium

  • 1letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  • určeno pro uchazeče s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo středním vzdělánim s výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělávání a současně držitele řidičského oprávnění skupiny B, kteří mají zájem rozšířit si své vzdělání o další nový obor
  • studium je denní
  • výuka probíhá podle ŠVP Automechanik – zkrácené studium
  • obor je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast autoopravárenství. Absolventi získají vědomosti a rukodělné dovednosti z oprav automobilů a autodiagnostiky
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz řidičského oprávnění skupiny C, základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře a aktivního plynu
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem

 
Učební plán dle ŠVP Automechanik – zkrácené studium
 
P.č.
Předmět
Zkr.
1. r.
Celkem
 
Všeobecně vzdělávací přeměty
 
 
 
1
Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
AJ1/NJ1
0,5
0,5
3
Tělesná výchova
TEV
1
1
3
Informační a komunikační technologie
ITE
0,5
0,5
 
Odborné předměty
 
 
 
4
Základy ekonomiky
ZEKO
1
1
5
Základy strojírenství
ZST
2
2
6
Elektrotechnické zařízení
ELZ
2
2
7
Automobily
AUT
5
5
8
Opravárenství a diagnostika
ODG
4,5
4,5
9
Řízení motorových vozidel
ŘMV
1
1
10
Odborný výcvik
OV
17,5
17,5
 
Celkem
 
35
35