Informace pro rodiče a žáky

ISŠ SlavkovAktuálně

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

dne 11. května 2020 začne v naší škole probíhat konzultační výuka pro žáky, kteří budou ukončovat vzdělávání a budou vykonávat závěrečné a maturitní zkoušky.

Upozorňujeme, že do školy a na Domov mládeže budou vpuštěni pouze žáci, kteří odevzdají vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a budou mít u sebe 2 ochranné roušky a sáček. Rozpis konzultačních hodin najdete na https://www.iss-slavkov.eu/info/konz_vyuka_od_25052020/konzultacni_vyuka_25-05-2020.htm.

Prosíme žáky, aby respektovali Pravidla ochrany zdraví a provozu středních škol v období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a Pravidla ochrany zdraví a provozu na DM.

Žáci, kteří jsou ubytovaní na DM, nahlásí svoji účast do 7. 5. 2020 do 11.00 hodin na adresu vychovatelna@iss-slavkov.eu

Zájemci o stravování ve školní jídelně nechť se přihlásí na webové stránce školy, popř. na adrese: stastna@iss-slavkov.eu.

 

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na naše žáky.

 

Odkazované dokumenty:

  • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

            https://www.iss-slavkov.eu/info/cestne-prohlaseni-covid.pdf

  • rozvrh konzultační výuky od 25.5.2020

            https://www.iss-slavkov.eu/info/konz_vyuka_od_25052020/konzultacni_vyuka_25-05-2020.htm

  • pravidla ochrany zdraví a provozu středních škol v období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku

           https://www.iss-slavkov.eu/info/pravidla-ochrany-ss.pdf

  • pravidla ochrany zdraví a provozu na DM

           https://www.iss-slavkov.eu/info/pravidla-ochrany-dm.pdf

 

 

 

Mgr. Vladislava Kulhánková, v. r.

ředitelka školy

 

Další dokumenty MŠMT:

  • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

          https://www.iss-slavkov.eu/info/msmt/msmt_zdravi_ss.pdf

  • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

          https://www.iss-slavkov.eu/info/msmt/msmt_zdravi_dm.pdf

  • dopis ministra školství 1

          https://www.iss-slavkov.eu/info/msmt/msmt-dopis1.pdf

  • dopis ministra školství 2

          https://www.iss-slavkov.eu/info/msmt/msmt-dopis2.pdf