Poděkování pedagogům a zaměstnancům školy

ISŠ SlavkovAktuálně

Od 11. března 2020 se život v naší škole výrazně změnil a ráda bych poděkovala všem mým kolegům, kteří velice zodpovědně přistoupili ke zcela jinému systému výuky, který na ně klade daleko větší nároky.


Již 10. března 2020 jsme na poradě zvolili způsob, jak budeme vzdělávat žáky distanční formou, následně proběhlo školení zaměstnanců, kteří se velmi dobře poprali se všemi nástrahami, které na ně toto vzdělávání žáků klade. Již běžně při výuce využíváme aplikaci Edookit, Moodle a další programy, portály, distanční výuka není pro nás ničím novým. Samotní žáci pochopili, že na nich nejvíce záleží, jak budou plnit úkoly a budou se snažit vše zvládat pod vedením učitele. Dobrou spolupráci máme nejen s žáky, ale i s rodiči. Žáci končících ročníků berou toto vzdělávání velmi vážně a my již chystáme jejich návrat do školy od 11. května 2020, neboť termíny maturitních a závěrečných zkoušek se rychle blíží. Ani ostatní zaměstnanci nezahálí a pomáhají, jak se dá. Nejprve šili roušky pro provozní zaměstnance a zaměstnankyně kuchyně, pracovník ICT tiskl na naší 3D tiskárně základ pro ochranné štíty, které jsme poskytli i s rouškami IZS Slavkovska. Již v lednu jsme měli plán, co všechno musíme ve škole zmodernizovat, opravit a stanovili jsme plán prací – oprava bytu školníka, vybudování nové učebny pro cukráře, což jsme započali v únoru a stanovili jsme termín dokončení na duben 2020. Další práce jsme směřovali na hlavní prázdniny, ale situace se vyvinula jinak. Po odchodu žáků jsme všechny budovy školy desinfikovali, poté se začali ozývat zástupci firem, kterým se uvolnila kapacita prací, a tak jsme se pustili do malování některých prostor školy, probíhají práce na nové podlaze učebny na odloučeném pracovišti v Rousínově. Zde také vyklízíme dva sklady, které poskytneme zájemci k využití. V Rousínově také probíhají přípravné práce na realizaci nového schodiště, které je nyní v nevyhovujícím stavu. Nejen COVID-19 dělá problémy. Při velkém větru v nedávné době začaly ohrožovat bezpečnost okenní výplně na schodištích odborného výcviku v Rousínově. Vše jsme operativně zabezpečili zevnitř a nyní již čekáme na horolezce, kteří budou výplně opravovat z venkovní strany. Samozřejmě chod některých úseků nelze zastavit, takže místnosti průběžně desinfikujeme. Omlouváme se našim strávníků z řad veřejnosti, neboť poskytování obědů jsme museli zastavit z důvodu nařízení KHS. Proč vlastně vše vypisuji? Je to z jednoho prostého důvodu. Provoz školy se nezastavil a klade na všechny pracovníky nároky, kterým musí čelit. Mohu potvrdit, že nastalé problémy a komplikace zvládají s pochopením a úsměvem. Všem tedy patří můj upřímný obdiv a poděkovaní, neboť chod školy nelze zastavit a při dobré organizaci práce je možné pracovat dál. Troufám si napsat, že vše společně zvládneme. Do dalších dnů přeji co nejvíce síly, moudrosti, trpělivosti a hlavně pevného zdraví.

Kulhánková Vlad., ISŠ