EU peníze školám

ISŠ SlavkovAktuálně

Projekt EU peníze středním školám
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stejně jako pro základní školy vyhlásilo MŠMT i pro střední školy program „EU peníze školám“. Ten má všem mimopražským středním školám zpřístupnit peníze z fondů EU. Příjem žádostí byl zahájen na podzim 2011. Celková rozdělovaná částka dosahuje výše 1,5 miliardy Kč. Také naše škola aktivně vstoupila do tohoto projektu s cílem získat finanční prostředky zejména pro rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií a výuky finanční gramotnosti a cizích jazyků.

 

 


 

Dne 15. června  2012 se naše škola zapojila do projektu EU peníze středním školám. Účelem tohoto projektu je podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit, které jsou:

1. Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.
2. Pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky. Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem.
3. Formou krátkodobých metodických kurzů pro učitele cizích jazyků zkvalitnit metodiku výuky cizích jazyků na střední škole a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

Realizace projektu bude ukončena po uplynutí 24 měsíců od začátku realizace projektu, tedy 15. 6. 2014. Do projektu se zapojila velká část pedagogů naší školy. Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu v celkové výši 2 097 245,-Kč.

Kontaktní osobou pro sdílení šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (tzv. DUM) je Ing. Vojtěch Bábek, babek@iss-slavkov.eu