Projekt EdTRANS

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt EdTRANS

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno realizuje nový projekt v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem s názvem EdTRANS transition from school to work (EdTRANS). Partnerem tohoto projektu, který je zaměřen na odborné vzdělávání na středních odborných školách, je i naše škola.

 


 Cílem projektu je připravit absolventy škol na nové požadavky společného trhu práce obou regionů, zapojit do spolupráce se školami sociální partnery a tím posílit rozvoj obou regionů, podpořit společné další vzdělávání pedagogů v oblastech odborného vzdělávání a využít cizího jazyka při volbě povolání. Naší partnerskou školou v tomto projektu bude Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Wien 1 (Odborná škola obchodních profesí a cestovního ruchu  a media specializující se na počítačové vědy, sociální správu). Žáci i učitelé obou škol se zúčastní společných exkurzí, hospitací do podniků a firem, pedagogové si budou  předávat zkušenosti škol z obou regionů a odborně se budou jazykově vzdělávat. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, státním rozpočtem ČR a rozpočtem JMK. Zapojení do tohoto projektu bude určitě přínosné pro naše žáky i pedagogy.

ISŠ