Beseda s právníkem

ISŠ SlavkovAktuálně

Beseda s právníkem

Dne 12. 6. nás poctil svou návštěvou JUDr. Petr Živěla. Hned na začátku nám pan doktor nabídl měsíční stáž v jeho advokátní kanceláři. Přednáška byla na téma historie a etika práva. Dozvěděli jsme se něco nového o historických etapách vývoje práva, např. o starověku, starém Řecku, Francii v době Velké francouzské revoluce. Na konci přednášky nám zodpovídal naše otázky. Těšíme se, až k nám pan Živěla zavítá znovu s dalším zajímavým tématem z oblasti práva.

M. Škaroupková, K. Michalíková, žákyně ISŠ