Felder CNC

Odborník z praxe

legnerjAkce školy, Aktuálně, Projekty

Den 1. 3. 2024 v dílnách truhlářů byl plný inspirace a praktických zkušeností pro naše žáky díky odbornému výcviku poskytnutému firmou Felder Group. Odborník z praxe nám představil svět Autodesk Fusion a jeho využití v CNC frézování. Během workshopu jsme se dozvěděli, jak kalibrovat a měnit nástroje na CNC stroji Hammer a jak tyto techniky aplikovat v reálném pracovním prostředí.

Žáci nejen získali cenné zkušenosti s programem Fusion, ale také měli možnost nahlédnout do fungování CNC stroje v praxi. Díky interaktivnímu přístupu a praktickým ukázkám od odborníka z praxe jsme posunuli naše znalosti o krok dál a získali důležité dovednosti pro budoucí kariéru. Tato zkušenost nám otevřela oči pro možnosti, které nám strojírenský průmysl nabízí, a poskytla nám motivaci a inspiraci k dalšímu rozvoji naší profesní dráhy. Jsme vděční firmě Felder Group za tuto příležitost a těšíme se na další spolupráci a možnosti rozšiřování našich znalostí.

P. Haizler, ISŠ