Návštěva ze Šoproně

Návštěva z Maďarska

legnerjProjekty, Zahraniční spolupráce

V týdnu od 4. října 2022 navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy v Šoproni v rámci projektu „Do světa“. Spolupráce obou škol probíhá úspěšně již řadu let a díky ní si žáci oboru truhlář vyměňují své poznatky a dovednosti. Kromě společné práce v dílnách, v nichž zhotovovali dřevěný výrobek s logem obou partnerských škol, si žáci prohlédli památky města a blízkého okolí a prohlédli si výrobu ve firmě Likos. Naši truhláři navštíví partnerskou školu v Šoproni v týdnu od 18. října. Spolupráce obou škol je přínosná nejen pro žáky, nýbrž i pro učitele oboru truhlář.

Mgr. D. Mihálová, ISŠ