Exkurze do Rajhradu

Památník písemnictví na Moravě – Rajhrad

legnerjAkce školy

Dne 12. 10. 2022 se třídy 1.A PO a 2.A PO vydaly na exkurzi pod dozorem třídních učitelek L. Zoulové a I. Bokové do Rajhradu navštívit Památník písemnictví na Moravě.


V klášteře jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina měla jiný program a poté jsme se vystřídali. Měli jsme možnost nahlédnout do útrob kláštera, projít si místnosti v něm, načerpat nové a zajímavé informace. Například jedna z nich, že v klášteře stále žije pár mnichů nebo že mnichové byli tak vynalézaví, že si v knihovně postavili „tajné“ kruhové schodiště. Také jsme si vyzkoušeli napsat své jméno v cyrilici.

Návštěva tohoto památníku nám zase kousek rozšířila obzory a snad získané poznatky využijeme brzy u maturit.

L. Müllerová, ISŠ