Projekt Leonardo da Vinci

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Projekt Leonardo da Vinci

Tento program tvoří součást evropského Programu celoživotního učení a je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání.

 

 


 

V rámci tohoto programu se naše škola zaměřila na Projekty mobility, které jsou zaměřeny na odborné vzdělávání a přípravu v zahraničí, a to především prostřednictvím odborných stáží. Z grantu jsou hrazeny výdaje na pobyt, dopravu, jazykovou, odbornou a kulturní přípravu a administrativní náklady. Škola tak umožňuje žákům učebních oborů kuchař-číšník, automechanik nebo truhlář a studijního oboru hotelnictví zúčastnit se těchto odborných stáží v zahraničí.
V současné době jsou například naši žáci oboru kuchař – číšník na čtyřtýdenní odborné stáži v italské Florencii ve špičkových hotelích a automechanici s truhláři se připravují na odbornou stáž do španělské Granady. Na těchto stážích získávají žáci neocenitelné zkušenosti a ti nejlepší si dokazují, že se se svými znalostmi i dovednostmi ve světě neztratí a nemusí se bát po ukončení studia o práci.

Ing. Vojtěch Bábek