Preventivní vlak – bezpečná železnice

ISŠ SlavkovAktuálně

Žáci 2.A AU ISŠ ve Slavkově u Brna využili nabídku Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, Policie ČR a ČD Cargo a navštívili Preventivní vlak, který byl přistavený v železniční stanici Brno hlavní nádraží ve dnech 11. až 13. října 2016. 


Tento vlak vyrazil na svoji trať již po patnácté. Jeho cílem bylo informovat naši mladou generaci o mimořádných událostech na železnici končících často smrtí. Žáci byli seznámeni s tím, že celá řada těchto tragédií vzniká zcela zbytečně nekázní řidičů či chodců na železničních přejezdech, nesmyslným přebíháním trati nebo naskakováním do rozjetého vlaku. Zvlášť nebezpečné je pohybovat se v místech, kde může dojít k zásahu elektrickým proudem.
Chlapci obešli tři různá stanoviště. Prvním vagónem byl speciální kinovůz, ve kterém zhlédli film „To nedáš“ obsahující pět různých příběhů natočených na motivy skutečných událostí, které se staly na dráze. Příběhů, které začaly zcela nevinně a skončily velkou tragédií. Téměř všechny byly způsobeny nerozvážným, až hazardním způsobem chování mladých lidí.
Na druhém stanovišti čekal na žáky hasičský vůz a drážní hasiči, kteří předvedli ukázky své práce i ukázky první pomoci. Budoucí automechanici a řidiči motorových vozidel si prohlédli moderní hasičskou techniku a způsoby vyprošťování osob z poškozených vozů. Bylo vidět, že hasiči jsou ve své práci velkými profesionály a s jistotou umí uplatnit své zkušenosti přímo v praxi.
Poslední zastávka byla v konferenčním voze, ve kterém žáci diskutovali s panem Matúšem, vyšetřovatelem Českých drah a panem Gruškou, npor. Policie ČR. Konkrétní případy, důsledky a fotografie železničních nehod všem doslova vyrážely dech.
Závěrečné pozvání pana Grušky na bezpečnostní akci pro začínající řidiče bylo příjemnou tečkou za celým dnem. Lze si jen přát, aby byl tento program i pro naše žáky dostatečně preventivním
a varujícím, aby se nikdy nestali účastníky železniční nehody.

Mgr. Eva Zemánková, ISŠ