Přepisujeme historii – poprvé zkoušky oboru cukrář

ISŠ SlavkovAktuálně

Nouzový stav a situace s Covid-19  změnila životy našich žáků i nás všech ve škole. Zatímco v minulých letech jsme věnovali květen maturitním zkouškám, letos k závěrečným zkouškám přibyly i zkoušky maturitní. Od 11. května 2020 se všichni naši žáci mohli ve škole účastnit konzultací, které jim ochotně nabídli všichni zainteresovaní vyučující. Rozhodnutím MŠMT byli všichni žáci k ZZ a MZ připustěni.


3.A AU3.B AU3.A KČ3.A CUTR
3.A AU3.B AU 3.A KČ3.A CUTR

 

Dne 1. – 3. Června 2020 konali žáci písemné maturitní i závěrečné zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní zkoušky žáků všech učebních oborů, které se na naší škole vyučují. Nově se u nás poprvé v historii školy konaly závěrečné zkoušky našich cukrářek a všechny se jich zhostily se ctí. Vyvrcholením byl 19. červen 2020, kdy se v Historickém sálu slavkovského zámku konalo slavnostní předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení našim úspěšným absolventům. Sice i předávání bylo poznamenáno současnou situací, ale všichni v sálu ochotně dodrželi rozestupy a chránili se rouškami. Mgr. P. Kostík, předseda školské rady, a Ing. P. Šaněk, zástupce odborné veřejnosti a Dřevodíla Rousínov, spolu s ředitelkou školy popřáli novým absolventům hodně zdaru při vstupu do skutečného života. Ing. P. Šaněk předal nejúspěšnějším truhlářům i finanční odměnu za jejich skvělé výkony při závěrečných zkouškách. Přání k úspěšnému složení zkoušek předali třídní učitelé. Krásné okamžiky loučení s námi prožili také rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně zdraví, štěstí a úspěchů v dalším životě!

Kulhánková Vlad., ISŠ