Slavkovské memento 2020

ISŠ SlavkovAktuálně

Slavkovské memento 2020 

Šestnáctý ročník Slavkovského mementa byl jako celek ve stínu koronavirové nákazy, která zřejmě ovlivnila i počet prací, které nám byly doručeny. O slavnostním předávání v Historickém sále slavkovského zámku za účasti pana starosty, zástupců Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov a generálního konzulátu Ruské federace jsme si mohli nechat jen zdát.

Nicméně literární porota, které dlouhodobě předsedá JUDr. Jan Kux pracovala a  zhodnotila celkem 41 prací, které byly zaslány z 12 škol. Nejhojnější zastoupení prací mělo Gymnázium Uherské Hradiště a vyškovské gymnázium. Někteří soutěžící si propozice  vyhledali sami na internetu, aniž byli osloveni prostřednictvím svých vyučujících.

Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských škol, kterým byla udělena „cena“. Kompletní výsledková listina je k dispozici na našich webových stránkách.

 

Kategorie POEZIE (zaslány 2 práce)

– bez „slavkovské“ účasti

 

Kategorie PRÓZA – základní školy (zasláno 11 prací)

  1. místo Kristýna Slavíčková                (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
  2. místo Melánie Müllerová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
  3. místo Lucie Tomanová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
  4. místo Daniela Dvořáková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
  5. místo Josefína Nováková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Čestné uznání            David Rouzek                        (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Čestné uznání            Viktorie Svobodová                (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Čestné uznání            Thi Anh Sao Nguyen              (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

 

Kategorie PRÓZA – střední školy (zasláno 28 prací)

  1. místo Kamila Karafiátová                 (ISŠ Slavkov u Brna)

Čestné uznání            Veronika Havlíková                (ISŠ Slavkov u Brna)

           

 

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy, drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro nejlepší účastníky zajistila Československá obec legionářská, Brno 2.

 

 

Znovu děkujeme všem spolupracujícím institucím i jednotlivcům za zdárný průběh letošního ročníku Slavkovského mementa.

                                                                                         Jiří Blažek (ZS-A)