Poetry Slam 2015

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve dnech 25.11. – 27. 11. 2015 jsme se my, žáci druhého ročníku, zúčastnili soutěže českých a rakouských žáků v jazykových dovednostech. Slam organizoval Dolnorakouský příspěvkový spolek NÖ Kreativ pod záštitou spolku Zeit Punkt Lesen ve spolupráci s Krajem Vysočina.


Cílem soutěže bylo hledání vzájemné podobnosti slovní zásoby němčiny a češtiny. Spolu s námi se soutěže zúčastnili žáci Gymnázia Jihlava a  Střední zdravotnické školy Jaselská z Brna. Potěšilo nás, že jsme patřili mezi pět žáků, kteří byli vybráni z mnoha uchazečů středních škol Jihomoravského kraje. Soutěž probíhala v rakouském Melku a každý den jsme měřili síly v připravených workshopech, v nichž jsme si připravovali texty a následně je prezentovali. Soutěžilo se ve skupinách, ale i jednotlivě a mnohdy nám bylo horko. Důležité ale je, že se akce vydařila, potkali jsme super partu lidí, měli jsme možnost navázat užitečné kontakty a zároveň máme větší motivaci zdokonalovat se
v německém jazyce.

Z. Křížová a M. Princ, obor hotelnictví, ISŠ