Obraz Klanění pastýřů od El Greca v Olomouci

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Dne 21. 6. 2016 jsme na naší odborné exkurzi v Olomouci jako prvně navštívili olomouckou zoo. V té jsme viděli několik desítek různých zvířat, které například v Brně nenajdeme. Také jsme vystoupili na rozhlednu, ze které bylo vidět další místo, kam jsme zamířili, což byla bazilika na Svatém Kopečku.


V bazilice jsme měli krátkou komentovanou prohlídku o umění a historii. Poté jsme se šli podívat k nedalekému domu básníka Jiřího Wolkera, kde je umístěna pamětní deska. V Olomouci jsme na náměstí s morovým sloupem – tzv. Sloup Nejsvětější Trojice (zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO) měli chvíli rozchod, abychom načerpali nové síly a při té příležitosti si také prohlédli centrum města. Po krátké pauze jsme se vydali k hlavnímu cíli naší cesty, kterým bylo Arcidiecézní muzeum, kde je vystaveno mimořádné dílo malíře El Greca Klanění pastýřů, zapůjčené z Metropolitního muzea v New Yorku. Za tento výlet můžeme poděkovat našemu třídnímu učiteli, panu Mgr. Hirtovi.

Aneta Drewniaková, 1. BHT