Předklášteří u Tišnova – poklad středověké architektury na Moravě

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Dne 28. 6. 2016 naše třída 1.B HT vyrazila na společný výlet – exkurzi do Předklášteří u Tišnova. Po příjezdu do místa určení vedly naše kroky na návštěvu Kláštera Porta Coeli s unikáním románsko-gotickým portálem. Jedná se o ženský klášter, jejímž zakladatelem je mnišský cisterciácký řád.


V tomto klášteře na nás čekala prohlídka s komentářem, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Jednou z nich byla informace o tom, že zde žijící řádové sestry nesmí klášter opustit po celý svůj život a po jejich smrti jsou jejich ostatky uloženy přímo pod klášterem.
Další zastávkou bylo Podhorácké muzeum, které zde bylo zřízeno v roce 1955. Zaujala nás prohlídka kostela, křížové chodby s rajskou zahradou a kapitulní síně. V tomto muzeu se nacházejí stálé expozice a mnoho sezónních výstav. Mezi stálé expozice patří např. Paleontologie a mineralogický systém, Měšťanský obytný interiér – přelom 19. a 20. století a také Dějiny a současnost Kláštera Porta Coeli.
Poděkování patří našemu třídnímu učiteli Mgr. V. Hirtovi, který tuto zajímavou exkurzi pro naši třídu připravil, a všem se nám tato exkurze moc líbila.   
 

Daniela Zukalová, 1.B HT