Květinový den 2018

ISŠ Slavkov Aktuálně

Ve středu 16. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili sbírkové akce Květinový den. Letošní, již 22. ročník byl zaměřený na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.


Vybraným žákům se podařilo díky vstřícnosti našich spoluobčanů vybrat krásnou částku 11.325,- Kč, za což jim všem patří velké poděkování.

Mgr. H. Pavézková, ISŠ

Poděkování

Jménem organizace  Mamma HELP z.s.  bych ráda poděkovala studentům i profesorům ISŠ Slavkov u Brna za spolupráci při Květinovém dni 16. 5. 2018.
V letošním roce se jim podařilo vybrat ve prospěch Ligy proti rakovině krásných 11 325,- Kč za 456 květinek. Průměr na květinku činí  25,-  Kč. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Mgr. Jana Drexlerová, v. r.
ředitelka Mamma HELP z.s