Květinový den 2018

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve středu 16. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili sbírkové akce Květinový den. Letošní, již 22. ročník byl zaměřený na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.


Vybraným žákům se podařilo díky vstřícnosti našich spoluobčanů vybrat krásnou částku 11.325,- Kč, za což jim všem patří velké poděkování.

Mgr. H. Pavézková, ISŠ

Poděkování

Jménem organizace  Mamma HELP z.s.  bych ráda poděkovala studentům i profesorům ISŠ Slavkov u Brna za spolupráci při Květinovém dni 16. 5. 2018.
V letošním roce se jim podařilo vybrat ve prospěch Ligy proti rakovině krásných 11 325,- Kč za 456 květinek. Průměr na květinku činí  25,-  Kč. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Mgr. Jana Drexlerová, v. r.
ředitelka Mamma HELP z.s