Exkurze učitelů odborného výcviku

ISŠ SlavkovAktuálně

Dne 26. 6. 2018 jsme se s mým kolegou P. Orbánem vydali v rámci exkurze do firmy Iveco ve Vysokém Mýtě. Naším úkolem bylo dozvědět se co nejvíce informací hlavně o výrobě autobusů touto firmou.


Naše první kroky směřovaly na teoretické školení. Zde jsme strávili zhruba tři hodiny a dozvěděli jsme se, jak probíhá celá řada výrobních postupů, jak ve firmě funguje organizace práce. Byly nám popsány všechny výrobní procesy, náležitosti, které musejí být splněny při výrobě autobusů. Následně jsme se přesunuli do výrobního sídla firmy, dostali jsme ochranný pracovní oděv, výstražné vesty, obuv s ocelovými špičkami, ochranné brýle a byli jsme bezprostředně proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Pak již nám nic nebránilo v návštěvě výrobní haly. Procházeli jsme svařovnou, kde se vyrábějí rámy pro výrobu autobusů, následně lakovnou, kde probíhá příprava povrchů materiálů před lakování a poté je zde prováděn i proces lakování.  Výroba je zakončena montážní halou, kde se provádí samotná montáž všech těchto připravených dílů. Cestou, plni dojmů, jsme s kolegou vedli diskuze o tom, co se nám na semináři nejvíce líbilo a jak na nás celá firma působila. Věřím, že tento zážitek pro nás byl přínosem a zkušenosti, které jsme si odtud odnesli, budeme dále využívat hlavně ve svém profesním životě.

T. Chumchál, ISŠ