Jak získat zkušenosti v zahraničí

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně, Zahraniční spolupráce

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna nabízí všem svým žákům i absolventům možnost přihlásit se na zahraniční stáže nebo brigády, které jsou velice přínosné a přispívají ke zvýšení příslušné odbornosti každého žáka. Žáci získávají neocenitelné zkušenosti i dovednosti a současně obdrží certifikát o absolvování této zahraniční praxe, což po skončení školy ocení i jejich budoucí zaměstnavatelé doma i v zahraničí.


 

Tyto zahraniční odborné stáže zajišťují organizace, se kterými má naše škola víceleté zkušenosti, nebo které nám doporučily jiné odborné školy. V rámci spolupráce s těmito organizacemi naše škola vyhodnocuje a předává vhodné nabídky žákům, podílí se při výběru přihlášených žáků a účast na těchto zahraničních brigádách posuzuje jako odbornou praxi. Samotná brigáda není školní akcí, proto příslušné organizace uzavírají smlouvu mezi žákem nebo jeho zákonným zástupcem, který tak nese plnou zodpovědnost. Na brigádě se o žáka stará vždy určený zástupce příslušné organizace, v případě potřeby může žák komunikovat se školou. Další možností jsou zahraniční stáže v rámci programu Erasmus +, do kterého je naše škola aktivně zapojena.

V současné době jsou naši žáci i absolventi zapojeni do těchto programů:

1. Německo v autoservisech

Jedná se o program, který zajišťuje evropská skupina a v rámci kterého naši absolventi oboru automechanik budou jeden rok pracovat v německých autoservisech, mají zajištěnou dopravu, ubytování, kurz německého jazyka, pobírají mzdu a po roce se vzájemně se servisem rozhodnou, zda zůstanou pracovat v Německu nebo ukončí pracovní poměr. Pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří dovršili 18 let, nabízíme na podzim za podobných podmínek tuto stáž v německých autoservisech na 6 týdnů.

2. Itálie – Caorle

Jedná se o odborné stáže na 2 – 4 týdny pro žáky oborů hotelnictví a kuchař – číšník, které se konají v italském Hotelu Minerva od dubna do konce září. S tímto hotelem byla uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci, čímž se tento hotel  stal zahraničním školícím střediskem pro naše žáky. Žáci mají zajištěnou dopravu, ubytování, plnou penzi, pitný režim a dostávají přiměřenou odměnu.

3. Řecko – Rhodos

Jedná se o odbornou stáž pro žáky i absolventy oborů hotelnictví a kuchař – číšník, která se koná na řeckém ostrově Rhodos ve špičkových hotelích. Doba trvání této stáže je od června do konce září. Žáci mají zajištěnou dopravu, ubytování, plnou penzi, pitný režim a dostávají přiměřenou odměnu.

V rámci programu Erasmus + chceme pokračovat v těchto stážích:

4. Itálie – Florencie

Jedná se o odbornou stáž na 4 týdny pro žáky oborů hotelnictví a kuchař – číšník, která se koná v italském Hotelu Mirage. Žáci mají zajištěnou dopravu, ubytování, plnou penzi, pitný režim a pojištění.

5. Španělsko  –  Martos

Jedná se o odbornou stáž na 4 týdny pro žáky oboru automechanik, která se koná ve španělských autoservisech. Žáci mají zajištěnou dopravu, ubytování, plnou penzi, pitný režim a pojištění.

Z uvedeného přehledu je vidět, jaký důraz klade škola na to, aby co nejvíce našich žáků i absolventů získalo zkušenosti a dovednosti z práce v zahraničí, které jim pomohou uplatnit se co nejlépe na pracovním trhu po skončení školy. 

Ing. Vojtěch Bábek , ISŠ