Hotel Slavia Brno-děkovný dopis

ISŠ SlavkovAktuálně

Hotel Slavia Brno-děkovný dopis

25. března 2014
Hotel Slavia Brno

 

Vážená paní Kulhánková,

tímto bych Vám chtěla poděkovat za perfektní výběr studentů pro naši restauraci. Snažíme se, aby žáci poznali pracovní život číšníka či kuchaře a nebyli jen levnou pracovní silou. Rozvíjí své schopnosti v našem oboru a staví se k životu čelem.

 

 

  

Studenti jsou natolik motivováni, že s námi zůstávají i mimo svoji určenou praxi. Rádi nám pomáhají na akcích typu catering, ples, atd.

Vaši žáci nám pomáhali s realizací:
– avantgardní módní přehlídka v Moravské galerii – raut pro 200 osob
– umělecká konference v  Místodržitelském paláci pro 50 osob,
– vyhlášení podnikatele roku na Krajském úřadě JMK – raut pro 60 osob

Dále nám žáci pomáhali s realizací poměrně náročné akce – Prvorepublikový ples. Byla to první akce tohoto typu na hotelu, při které byla nutná velká dávka koncentrace a profesionality. Vaši žáci ji zvládli výborně.

Do konce února probíhalo v naší restauraci šestichodové zvěřinové menu provázené různými druhy vína. Žáci samostatně obsluhovali dvojice, které houfně přicházely na restauraci.

Na duben plánujeme další akce a jsem přesvědčena, že Vaši žáci je zvládnou stejně dobře jako lednový ples. Počítám s naší spoluprací i do budoucna a doufám, že při výběru studentů pro naše pracoviště udržíte nastavenou laťku.

Chtěla bych poděkovat těm nejlepším kuchařům a číšníkům, a jestli je to v mých silách, navrhnout jim řád zlaté vařečky či řád číšnického nože. =o)

 

S přáním pěkného dne
Inka Hanák Skoupá
vedoucí restaurace

 

Vážené kolegyně a kolegové, milé žákyně a žáci,

sice je v záhlaví tohoto dopisu napsáno moje jméno, ale je určen všem žákyním a žákům, kteří vykonávají odbornou praxi v hotelu Slavia. Poděkování patří zejména paní Havránkové a Ing. Bábkovi, kteří tuto praxi organizačně zajišťují, a také žákyním a žákům oboru hotelnictví a kuchař – číšník, jsou to: K. Šebestová, L. Dvořák, G. Zodi , M. Neděla, F. Hofírek, M. Šedivá, M. Potácelová, K. Kolářová, N. Silná, L. Drlíčková, J. Tichý, J. Němcová, P. Libánek, M. Čedík, J. Hausknecht, M. Čedík.
Věřím, že zkušenosti, které získají naše žákyně a žáci na tomto pracovišti, jim obohatí jejich profesní vědomosti a dovednosti. Samozřejmostí je srdečné poděkování paní Ince Hanák Skoupé, vedoucí restaurace, a šéfkuchaři Denisu Erinovi, kteří se našim žákyním a žákům výborně odborně věnují a připravují je tak na reálně pracovní podmínky.

Musím jen souhlasit s udělením řádu zlaté vařečky či řádu číšnického nože. Díky Vám všem!

Kulhánková Vlad