Exkurze 2.B HT

Historická Třebíč

ISŠ SlavkovAktuálně

 

V pátek 25. 6. 2021 jsme jeli na exkurzi do Třebíče. Jako první zastávka nás čekala prohlídka židovské synagogy, která už nyní slouží jen jako muzeum, byla jakoby odsvěcena tím, že už zde nebyla tóra, která je nutná v každé synagoze, která se využívá na obřady.


Poté jsme vyšli nahoru na ženskou galerii, které se tak říká, jelikož zde vždy bývaly při obřadech ženy a děti, zatímco muži vedli obřad dole. Byl tu i velký model části židovského města z předválečné doby. Když jsme prošli synagogu, přes spojující dveře jsme se dostali do vedlejšího domu, který byl vybaven tak, jako býval v dobách, kdy zde bylo ghetto. Dozvěděli jsme se, že v takových domech pobývalo až 15 Židů, jelikož nesměli bydlet nikde jinde ve městě, a tudíž tam žili v podstatě hlava na hlavě. Po prohlídce domu jsme vyšli ven a šli se podívat po celém městě. Prošli jsme podzemím, kde se nacházelo očistné jezírko – ,,mikve‘‘. Následovala návštěva židovského hřbitova. Skvělý průvodce dokázal výborně vše podat. V bazilice svatého Prokopa jsme si prohlédli krásnou architekturu a oltář, také jsme si poslechli něcoo její historii. Nakonec jsme exkurzi zakončili společnou fotkou před bazilikou a vydali se na vlak zpět domů. Výlet se rozhodně podařil, dozvěděla jsem se mnoho nových věcí a informací a Třebíč byla nádherná.

T. Handlová, ISŠ