Den učňovských oborů 2021

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně

V úterý 22. 9. 2021 ožilo vyškovské náměstí prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov za podpory města a Úřadu práce Vyškov.


Naši žáci představili obory hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Účastníci mohli ochutnat míchané nápoje, lízátka ze sněhové hmoty, cukrovou vatu nebo určovat cukrářské nářadí. U automechaniků si zájemci mohli vyzkoušet závodní simulátor a velký obdiv vzbuzoval především sportovní automobil Kaipan, který postavili žáci společně s učitelem odborného výcviku. Ti nejmenší si užili i projížďku tímto sportovním vozidlem. Také u truhlářů bylo živo a žáci zde mohli zhlédnout ukázky soustružení. Mile nás překvapil zájem žáků i veřejnosti, kteří měli spoustu otázek, přímo si popovídalis žáky příslušných oborů a získali od našich pedagogů i podrobné informace o studiu na naší škole.
Celá akce byla velmi zdařilá, splnila svůj účel propagace na podporu řemesel i technických oborů a organizátorům patří za to naše poděkování.

Ing. V. Bábek, ISŠ