ssoutěž v orbě

Soutěž v orbě

ISŠ SlavkovAktuálně, Soutěže a úspěchy

Soutěž v orbě

V příhraniční vesnici Lukov uspořádala Střední odborná škola Znojmo 17. ročník soutěže v orbě. Tuto soutěž naše škola absolvovala poprvé, neboť obor opravář zemědělských strojů na škole nevyučujeme. Přesto, že naši žáci J. Dvořáček a D. Jašek přijeli sbírat zkušenosti, předvedli velice dobrý výkon a v celkovém hodnocení obsadili 12. a 14. místo z 24 startujících. Soutěž se nám velice líbila a věřím, že v příštím ročníku uplatníme zkušenosti získané v letošním roce.

J. Moudrý, ISŠ