Miniveletrh povolání

Miniveletrh povolání

legnerjAkce školy

Ve SC Bonaparte se v úterý 22. března 2022 uskutečnil pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska miniVeletrh povolání. Naše škola se prezentovala napříč všemi obory, které nabízí. Společně tak naši studenti a učitelé zapojili žáky do míchání nápojů, zdobení lízátek, smyslového ochutnávání surovin, jízdy na autotrenažéru. Tradičně byl také představen sportovní vůz Kaipan vytvořený žáky 1. a 2. ročníků pod vedením učitele odborného výcviku, nebo různé způsoby práce se dřevem. Žáci základních škol se při volbě povolání často rozhodují spíše podle popularity oboru, proto jsme se snažili jim budoucí profese blíže přiblížit.

Mgr. P. Horáková, ISŠ