setkání zaměstnanců školy

Konečně jsem se potkali!

legnerjAkce školy

Dne 24. 6. 2022 proběhlo setkání bývalých i současných pracovníků školy ve Slavkovském pivovaře. Na takové setkání jsem se všichni těšili, neboť covid nám nedovolil potkat se společně dva dlouhé roky. Rádi jsem si pověděli o novinkách ve škole i mimo ni, co nás trápí i co nás těší. Pokud to epidemiologická situace dovolí, určitě takové setkání zopakujeme na začátku nového školního roku.

Kulhánková Vlad., ISŠ