Monitoring daňové gramotnosti všech žáků středních škol v ČR

legnerjAkce školy

V měsíci březnu 2022 se naši studenti 1. ročníků oboru hotelnictví zúčastnili celorepublikového výzkumného projektu na téma Monitoring daňové gramotnosti všech žáků středních škol v ČR probíhající pro záštitou MŠMT. Do tohoto unikátního výzkumného projektu se k  25. 3. 2022 se zapojilo přes 2 300 žáků z ČR. Naši studenti dosáhli velmi dobrých výsledků a ty budou využity pro budoucí revize RVP, tedy v konečném důsledku i pro výuku tolik důležité daňové gramotnosti na středních školách.

Kulhánková Vlad., ISŠ