Projekt Erasmus+ Bratislava

Sdílení zkušeností v Bratislavě

legnerjProjekty, Zahraniční spolupráce

Ve dnech 30. a 31. 3. 2023 jsme se společně s paní ředitelkou V. Kulhánkovou zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ stáže ve Strední odborné škole gastronomie a hotelových služieb, Farského 9 v Bratislavě. Škola je zaměřena na gastronomii a cestovní ruch.


Nabízí širokou škálu oborů – studijní maturitní obor Hotelová akademie, Pracovník v hotelovém a cestovním ruchu, Pracovník v marketingu, Výživa, ochrana zdraví a hodnocení potravin, Poradenství ve výživě, dále čtyřleté učení obory s výučním listem řezník- kuchař, cukrář- pekař a cukrář- kuchař a tříleté učení obory s výučním listem číšník-servírka, kuchař, řezník-lahůdkář, cukrář, lahůdkář a prodavač. Školu navštěvuje necelých 400 žáků.  Praxe žáků probíhají ve škole v odborných učebnách, tak i v hotelích. Pan ředitel PaedDr. Josef Horák se zástupkyní pro praktické vyučování Ing. Jankou Krošlákovou nás provedli celou školou, navštívili jsme odloučené pracoviště Harmincova, kde probíhá praktická výuka oboru řezník. Potom jsme se společně přesunuli do další zcela nové budovy Centra odborného vzdělávání, které plánují otevřít v novém školním roce a tím zahájit příští školní rok ve zcela nových prostorách. Přejeme, aby se vše povedlo. Na naše další dotazy ochotně odpovídal zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Jozef Lipták a vedoucí předmětových komisí Ing. Alena Brandšteterová. Zajímaly jsme se o celkový chod školy, koncepci a strategii školy, zajišťování rautů, zakázek, soutěží a také průběh odborného výcviku. Během dvou dnů jsme načerpaly mnoho zajímavých informací a nápadů pro další práci. Nesmírně si vážíme této spolupráce a děkujeme všem, kteří se nám věnovali.

Mgr. P. Horáková, ISŠ