Daruvar ve Slavkově

Sdílení ve výuce v rámci projektu Erasmus+

legnerjAkce školy, Aktuálně, Projekty

Učitelky z Ekonomické a turistické školy Daruvar, učitelka matematiky Mirela Palavra, učitelka anglického jazyka Anita Ružić a učitelka německého jazyka Svjetlana Brkić Milivojević se v rámci programu Erasmus + zúčastnily stínování práce na Integrované střední škole Slavkov u Brna od 11. 3. do 14. 3. 2024. Mobilita zahrnovala pozorování výuky a průběh výukového procesu, seznamování se se školou, městem a kulturními památkami.

Stínování bylo zaměřeno na pozorování výuky a na srovnání práce ve škole a vyučování v České republice a v Chorvatsku, na dovednosti v používání informační a komunikační technologie, na praktické použití německého/anglického jazyka a matematiky, na používání vhodných metod, které odpovídají kurikulu a vzdělávacím cílům a na tvorbu plánu výuky, který zahrnuje materiály, pracovní listy, vizuální pomůcky, technologii potřebnou pro výuku. Kromě toho se učitelky představily studentům a učitelům prezentací o Chorvatsku, Daruvaru a školy, ve které pracují, a seznámily je také se školským systémem v Chorvatsku.

„Je zajímavé vstoupit do učebny v jiném prostředí než ve vlastním a poslouchat něco, co vám je zcela známé, ale přesto nějak jinačí. Vždy je dobré získat nový nápad pro výukovou jednotku, prolistovat učebnice, které se používají, vidět, jak v jiné zemi hodnotí a sledují studenty, porovnat úroveň jazykových kompetencí nebo používání moderní technologie.“

Každé odpoledne nás srdeční a vstřícní učitele a ředitelka školy seznámili se cennými památkami a historií města Slavkov u Brna a jižní Moravy.

„Zde se cítím jako doma, spolupráce se školou je úžasná a doufám, že nezlomitelná. Slavkov u Brna je vždy v mém srdci.“

Svjetlana Brkić Milivojević, Daruvar