Projekt ISŠ Slavkov u Brna – Šablony pro SŠ a VOŠ I Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

legnerjAkce školy, Projekty

Projekt Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o zapojení do výzvy č.02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).


Název projektu: ISŠ Slavkov u Brna-Šablony
Cíl Výzvy: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu zdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Škola si určila tyto oblasti jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:
Personální podpora: Školní psycholog SŠ, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ: Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Datum zahájení: 1. 9. 2022
Datum ukončení: 31. 8. 2025
Celkový objem finančních prostředků: 2 690259,00,- Kč.

ISŠ