TÝDEN S TECHNIKOU

ISŠ SlavkovAktuálně

Těsně před tím, než byly nařízením Vlády ČR v souvislosti s koronavirem uzavřeny všechny školy, uskutečnily se na ISŠ Slavkov u Brna hned tři akce související s technikou, kterých se ovšem účastnili nejen žáci z technických oborů školy, ale také žáci oborů netechnických.


Akcí, která probíhala nejdéle, a to od 4. – 11. 3. 2020, bylo přistavení mobilní laboratoře Fab Lab Experience v areálu školy. V této laboratoři je celá řada moderních technických zařízení, jejichž pořizovací cena je pro běžného člověka nedostupná, ale jejichž obsluha a práce na nich nejsou až tak složité. A právě tak se zrodil nápad tyto zařízení touto cestou zpřístupnit široké veřejnosti a především studentům a žákům středních, ale i vyšších a základních škol. Tak začaly vznikat po celém světě laboratoře Fab Lab Experience. Kamenná laboratoř Fab Lab má sídlo v brněnských Medlánkách a její kapacita je pro velký zájem široké veřejnosti nedostačující a pro žáky škol se tak stala takřka nedostupnou. Proto vznikla laboratoř mobilní, která primárně navštěvuje školy, které o ni projeví zájem a v odpoledních hodinách ji mohou navštěvovat i soukromé osoby. Laboratoř podporuje Jihomoravský kraj a její služby jsou pro zájemce zdarma. Žáci všech oborů a všech ročníků tak měli možnost se seznámit blíže s elektronovým mikroskopem, 3D tiskárnami, laserovou řezačkou, modelovací frézkou, termolisem, řezacím plotrem nebo robotickým ramenem. Žáci vyšších ročníků technických oborů v rámci dvouhodinových workshopů si sami upravili např. volně stažitelné logo nebo jiný obrázek a na laserové řezačce si vyřezali podtácek. Mohli si také vytvořit folii a touto na termolise ozdobit svoje přinesené tričko. Všem zúčastněným tak laboratoř představila a přiblížila celou řadu moderních technologií, které se dnes již běžně v průmyslu používají.

Druhou akcí, která se uskutečnila v pátek 6. 3. 2020 především pro žáky oboru automechanik, byla beseda s dlouholetým úspěšným motocyklovým závodníkem, ověnčeným celou řadou mezinárodních úspěchů, Jakubem Kornfeilem. Ten dokázal velice poutavým, místy až emotivním vyprávěním, žáky zaplněnou jídelnu školy, doslova vtáhnout do života závodníků, zákulisí mezinárodních závodů i průběhů některých etap. Svoje vyprávění doplňoval prezentací vlastní bohaté kariéry od útlého věku, doplněnou celou řadou snímků, ale také videí z některých konkrétních závodů, na kterých přibližoval pocity a myšlení jezdce samotného. Zájemci měli také možnost osahat si jezdeckou výbavu, kombinézu, boty, přilbu nebo si s Jakubem pořídit fotografii. Tato akce měla mezi žáky velký ohlas a navázala na asi měsíc starou, podobnou besedu, která byla s účastníkem Rally Dakar Honzou Brabcem.

Třetí akce, uskutečněná v pondělí 9. 3. 2020, byla cílena jen pro budoucí automechaniky, a jednalo se o prezentaci a předvedení osobního elektromobilu od firmy Tesla jeho majitelem Ing. I. Vystrčilem, který ho již šestým rokem ke své velké spokojenosti užívá. Žáci měli možnost nahlédnout do všech přístupných prostor vozu a v rámci besedy se dozvědět informace a postřehy z pohledu uživatele vozidla, což jim také rozšířilo vědomosti, možná i názor či podvědomí a předsudky na nastupující trend, kterým elektromobilita jako taková bezesporu v dnešní době je.

Ing. R. Kučera, ISŠ